A TALAJMINTAVÉTEL SZABÁLYAI


Sokéves tapasztalataink azt mutatják, hogy szükséges néhány gondolattal felhívni a Tisztelt Kertész
Kollégák figyeimét arra, hogy az igazán jól hasznosítható talajvizsgálat legalapvetőbb mozzanata
maga a talajminta megvétele. A talajmintavétel során az alábbiakra kell ügyelni.


1. Fontos, hogy sok helyről szedjünk meg egy átlagmintát. ( 15-20 leszúrásból keverjük össze)


2. Ha egy azonosan előkészített termesztő-berendezésben azonos növényt tennesztünk, elég
egy átlagmintát vizsgáltatni.


3. Ha vannak a termesztő-berendezésen belül tápanyag problémára utaló rossz foltok is, lehet a
rossz foltokból külön mintát is szedni.


4. A jó növényállományban esetlegesen előforduló kipusztult foltokból nem szabad mintát
venni, mert ott biztos, hogy felhalmozódott a tápanyag és torz eredményt ad.


5. Cserepes növények es etén a növény gyökérnyaki részét ujjunk közé fogva tenyerünkre
fordítjuk. Így sérülésmentesen ki lehet ütni a cserépből a földlabdát Ezután teljes
mélységéből lehúzunk egy talajcsíkot 15-20 cserépből célszerű egy-egy átlagmintát
összeállítani.


6. Minden esetben lehetőleg a telj es gyökérzóna réteg ét mintázzuk meg.


7. Mélyen gyökeresedő növény eknél, pl. alanyra szemzett rózsa es etén 2 rétegmiuta vétele
ajánlott. Az egyiket 0-20 cm-ig, a másikat 20-40 cm réteg mélységből gyűjtsük össze.


8. Lehetőleg közvetlen tápoldatozás után ne vegyünk talajmintát.
Érdemes elkészíteni egy talajmintavevőt, amely jelentősen megkönnyíti a jó mintavételt. A
mintavétel során a mintavevőt be kell szúrni a talajba, úgy hogy kárt ne okozzunk a főgyökerekben
vagy a csöpögtető és fűtési rendszerben. Leszúrás után a mintavevőt kb. 180°-ban elfordítva
kihúzzuk a talajból. Így a teljes gyökérzónáról képet kapunk. Láthatjuk, hogy mennyire nedves a
talaj teljes rétege, milyen a szerkezete. Azt is észlelhetjük, ha az alsó talajréteg (különösen szigetelt
ágyaknál) kezd összeiszapolódni, esetleg a pangó víz megállhat benne.
Az öntözővíz mennyiségére is támpontot ad, ha öntözés előtt a tennesztő-berendezés különböző
pontjain próba mintavétellel ellenőrizzük, mennyire száraz vagy nedves a talaj szelvény.